Колекція «Українське козацтво» налічує 105 цікавих експонатів. До зібрання ввійшли фігурки військово-історичної мініатюри – козаки, гетьмани та побутові сценки з життя українського козацтва. Невід’ємною частиною колекції є козацька зброя та козацькі люльки ХVІІ – ХVІІІ століття. Важливе місце займають графічні роботи «Українські козаки» Анатолія Трохимовича Домнича – українського художника, монументаліста, графіка, заслуженого працівника культури України; серія кольорових картин, виконаних у техніці естамп, що відтворює низку вузлових, характерних подій та епізодів з життя українського козацтва, створена провідними київськими митцями-графіками.

Українське козацтво з початку свого існування до подій Визвольної війни відіграло значну роль в тих процесах, що відбувалися тоді в Україні. Воно опанувало величезні простори Півдня України, було надійним захисником кордонів держави від турецько-татарської агресії. Запорозькі козаки стали основною силою антифеодальної, антипольської, антикатолицької боротьби українського народу того часу. Козацтво розпочало новий етап державного відновлення України.

Початком колекції «Українське козацтво» стала військово-історична мініатюра. Історія малих фігурок воїнів, які копіювали справжніх, сягає сивої давнини.  У середні віки озброєні маленькі фігурки призначались  для розваг та гри заможних людей, але з часом військова мініатюра стала більш доступною. З’явились цілі «армії» в декілька тисяч вояків, які давали змогу моделювати справжні бої. У другій половині ХІХ століття зразки військово-історичної мініатюри виготовлялись переважно за замовленнями царських дворів Європи. У фігурках дуже точно копіювались деталі озброєння та обмундирування армій різних епох.

У колекції цікаві олов’яні фігурки реєстрових та низових козаків демонструють різноманітний  козацький одяг та зброю.

Найкращим надбанням колекції є фігурки гетьманів України, які претендують на портретну схожість:  Дмитро Іванович Вишневецький «Байда» (близько 1517 – 1563 / 1564), князь, козацький ватажок, один з перших гетьманів; );  Гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорозької Січі (1616 – 1622) Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний; );  Гетьман Війська Запорозького, Гетьман України Зиновій-Богдан Михайлович Хмельницький (1648 – 1657); Гетьман Війська Запорозького Лівобережної України Іван Виговський (1657 –  1659); Гетьман Війська Запорозького, Гетьман Наддніпрянської України Іван Брюховецький (1663 – 1668); Гетьман Війська Запорозького Правобережної України Петро Дорошенко (1665 – 1676); Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні Іван Степанович Мазепа-Калединський (Колединвський) (1687 – 1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704 – 1709); наказний гетьман Війська Запорозького Лівобережної України Павло Полуботок ( 1722 – 1724); Гетьман Війська Запорозького, Гетьман Лівобережної України Данило Апостол (1727 – 1734); Гетьман Війська Запорозького Кирило Григорович Розумовський (1750 – 1764);

Також наявні оригінальні побутові сценки з життя українського козацтва.

      Заслуговують на увагу представлені в колекції  графічні  роботи  українського художника, монументаліста, графіка, члена Національної спілки художників України Домнича Анатолія Трохимовича.

 Наявна серія кольорових картин «Українське козацтво. Погляд у минувшину», виконаних у техніці естамп. Ця низка картин,  що  всебічно висвітлює події з життя українського козацтва, народилась на основі етнографічного та фольклорного матеріалу, історичних джерел, праць дослідників тих легендарних часів козацтва.

 

Назва: КОЛЕКЦІЯ "Українське козацтво"
Створювач: Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"
Стислий опис: Колекція «Українське козацтво» налічує 105 цікавих експонатів. До зібрання ввійшли фігурки військово-історичної мініатюри – козаки, гетьмани та побутові сценки з життя українського козацтва. Невід’ємною частиною колекції є козацька зброя та козацькі люльки ХVІІ – ХVІІІ століття. Важливе місце займають графічні роботи «Українські козаки» Анатолія Трохимовича Домнича – українського художника, монументаліста, графіка, заслуженого працівника культури України; серія кольорових картин, виконаних у техніці естамп, що відтворює низку вузлових, характерних подій та епізодів з життя українського козацтва, створена провідними київськими митцями-графіками.
Дата створення: 2018-09-30
Ідентифікатор: http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/14
Права на депозитарій (фонд, колекцію): Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"
Об'єктів: 118
Дата оновлення: 2021-03-20
Об'єктів: 82